بهار از راه رسیده و مشغول دید و بازدید است

من أمسال مهمونی نرفتم جز خونه بابا مامانها و مادربزرگام

از یکم رفتیم شمال تا سیزدهم!

دلم برأی فأمیل ها تنگ شده

من آدمِ مهمون بازی هستم

اینجوری عید رو دوس ندارم بگذرونم. ولی اینبار رو نتونستم حریفِ خروس بشم!

باید مهمونی بدم و مهمونی برم ولی فک میکنم تو خودِ ایام عید مزه ش بیشتره،نه؟!!

شما ها خوبیدددد

نود و پنجً  رو با عشق شروع کنید پلیززززز!

منبع : آتشی برنگ آسمان |سلام نود و پنج منبع : |سلام نود و پنج منبع : آتشی برنگ آسمان |سلام نود و پنج منبع : آتشی برنگ آسمان |سلام نود و پنج منبع : |سلام نود و پنج منبع : |سلام نود و پنج منبع : |سلام نود و پنج منبع : |سلام نود و پنج
برچسب ها : مهمونی